Σωκράτους 4, Άγιος Στέφανος

Τηλ/Fax: 2108143284

Mail: nikol.pcsplash@gmail.com